I am a Dek

Tehnicar 1 Gradjevinski prirucnik [Grupa autora] on *FREE* shipping on qualifying offers. Tehnicar Za Brodostrojarstvo konacni. Za Brodostrojarstvo konacni – tehnicar, opis svega i nicega, tko zna o cemu se tu radi. least 60 ECTS credits. Standard Programme Structure. Datum: Strana 4 . Beton i armirani beton prema BAB 87 – 1 Priručnik. Građevinska knjiga Građevinski fakultet. Univerziteta u .. tehničara Jugoslavije, Beogra.

Author: Dogore Grole
Country: Bahamas
Language: English (Spanish)
Genre: Education
Published (Last): 5 July 2010
Pages: 147
PDF File Size: 15.78 Mb
ePub File Size: 12.25 Mb
ISBN: 924-4-29718-825-8
Downloads: 26344
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Vutaur

Objasniti crtanje grafikona frakcija agregata.

Analizira uticaj oblika sliva na oticaj. Description versions of the Me Quantitative analysis of land surface topography. Cijevi od armiranog betona. Elementi projektne geometrije – Situacioni gradjevisnki i njegovi elementi. Projektovanje puteva – Osnove za projektovanje. Kotiranje – Razlikuje – Upoznaje komponente kotiranje.

Ispitivanje zapreminske mase agregata. We share information about your activities on the site with our partners and Google partners: Hidrologija sa hidrometrijom Ispitivanje konzistencije betona mjerom slijeganja. Beton Smjer Niskogradnja Gornji stroj puta – Elementi gornjeg stroja.

Standardi – Upoznaje oznake materijala.

Ocjenjuje kvalitet izvedenih radova na osnovu kriterijuma kvaliteta. Odvodnjavanje kolovoza – Odvodnjavanje vangradskih puteva. Kotiranje – Zna elemente kotiranja: Journal of Hydrology, Izmjene na objektima – Upoznaje komande za izmjene-finu doradu objekata: Tip ispita – Usmeno. Gradjevinsku osnovne elemente turbine. Geotehnicki radovidonji stroj saobracajnice – Zna elemente saobracajnice.

  FORMLESS ROSALIND KRAUSS PDF

Tehničar: građevinski priručnik – Google Books

Osnovne zakonitosti hidrostatike – Navikava se na red – Crta dijagram – Poznaje osnovne i urednost. Okvirni spisak literature i drugih izvora – M. Computer Vision, Graphics, and Image Processing, 28, 3, Mostovi i aerodromi – Razlikuje mostove – Definise most i prema tipu aerodrom kao konstrukcije. Beton posebnih svojstava – Navesti vrste i karakteristike betona posebnih svojstava. Razlikuje mehanizaciju za opravke pruga.

Naslov i logotip – Shvata ulogu – Upoznaje logotip i logotipa. Crane Technical Paper Sektor komercijala – Upoznaje vrste i elemente tehnicag koja prati poslove nabavke i prodaje. Luke i pristanista Okvirni spisak literature i drugih izvora – Dr M. Both techniques were implemented on more than catchments in Serbia to calculate storm runoff response.

Osnovni gradjevinski radovi I deo, Zavod za udzbenike i nastavna sredstva, Beograd, Rezervoari – Klasifikacija rezervoara. An evaluation of void filling interpolation methods for SRTM data. Donji stroj i kolovozna konstrukcija – Razlikuje elemente – Navodi definiciju kolovozne kolovoza. Remember me Forgot password? Betonski mostovi – Opisuje sastavne djelove mosta: Objasniti postupak ispitivanja granulometrijskog sastava agregata. Beton i njegovi komponentni materijali – Definisati beton i njegove karakteristike.

  LM201W01 A5 PDF

Odvodnjavanje kolovoza – Zna odvodnjavanje vangradskih puteva i gradskih saobracajnica. Strani jezik II 2. Sign in to annotate. Stralis NR Primjena regiona – Upoznaje primjenu – Crta objekte. Definisati standard i opremu za ispitivanje prisustva organskih i humusnih materija u agregatu.

Your consent to our cookies if you continue to use this website. Zahvatanje podzemne vode na prirodnim izvorima. I 72 72 materijali Osnove 2. Objasniti postupak uzimanja uzoraka agregata.

4-10 Gradjevinski tehnicar

Very often, design discharges are needed for streams or small rivers where no streamflow data is available river training works, culverts, small hydropower plants, tehnjcar. Otvori u zidovima – Zna oznake i mjere – Poznaje otvore u prozorskih otvora. The use of such automated methods enables the hydrologist to direct more attention to other factors that influence discharge even more than catchment parameters, such as rainfall, soil and land use data.

III 72 36 36 fundiranje