I am a Dek

Promocijski video prikazuje večino dejavnosti programa Anorganska kemija in tehnologija. Na začetku je prikazano delo z nestabilnimi spojinami v visokem. anorganska kemija translation in Croatian-English dictionary. Get this from a library! Splošna in anorganska kemija: zbirka pojmov, vprašanj in nalog z odgovori in rešitvami. [Boris Čeh].

Author: Dusho Shaktishura
Country: Cayman Islands
Language: English (Spanish)
Genre: Art
Published (Last): 19 June 2017
Pages: 415
PDF File Size: 7.43 Mb
ePub File Size: 16.82 Mb
ISBN: 254-6-14138-780-5
Downloads: 11363
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Moogubar

Koordinirani ligandi se po reaktivnosti razlikujejo od prostih ligandov. Imenski prostori Stran Pogovor. Klastri so skupki med seboj povezanih atomov, ki jih najdemo anirganska vseh razredih kemijskih spojin.

Mehanizmi rakcij glavnih skupin elementov zajemajo predvsem elemente iz Lewis je prav tako leta postavil svojo definicijo kislin in baz. Iz Anorfanska, proste enciklopedije.

Faculty of Science and Education – Anorganska kemija 2

Podpoglavja anorganske kemije so organokovinska kemija, kemija klastrov in bioanorganska kemija. Pogled Preberi Uredi Uredi kodo Zgodovina. Razlika med zelo velikimi klastri in wnorganska trdne snovi je precej zabrisana. Prehodne kovine so dobro zastopane v kemiji kompleksnih spojin.

Prehodne kovine so elementi 4. Velike klastre bi torej lahko opisali kot skupek med seboj povezanih atomov, ki so po lastnostih nekje med molekulo in trdno snovjo. Prostorska zgradba kompleksnih spojin je zelo bogata. Tradicionalna bioanorganska kemija je usmerjena predvsem v prenose elektronov in energije v proteinih, ki so pomembni za dihanje.

  CASEVISION CLEARCASE CONCEPTS GUIDE PDF

Vzporedno s temi teorijami se je razvilo tudi nekaj aproksimativnih metod, na primer teorija funkcionala anorgansoa. Za podrobnosti glej Pogoje uporabe. Pomembni razredi anorganskih spojin so oksidikarbonatisulfati in halogenidi. Do izmenjave elektronov pride tudi v reakcijah, ki so dogajajo v baterijah.

Mehanizmi njihovih reakcij se zato razlikujejo od mehanizmov organskih reakcij. V ta razred spojin spadajo spojine elementov iz 1. Besedilo se sme prosto uporabljati v skladu z dovoljenjem Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 3.

Pomembno orodje anorganske kemije je teorija molekularne simetrije skupine. Prehodne kovine skoraj brez izjeme reagirajo z majhnimi molekulami, na primer COH 2O 2 in C 2 H 4kar ima velik industrijski pomen.

aborganska Anorganske spojne najdemo v naravi v obliki mineralovpa tudi v biomolekulah. V sodobnih razlagah kompleksnih spojin so ligandi lahko skoraj vse organske in anorganske spojine.

Anorganska kemija

Razhajanje med kvalitativno teorijo paramagneten in opazovanjem diamagneten je privedla do modelov za “magnetno pripajanje”. Osnovni principi anorganske kemije so seveda enaki. Delijo se v dva glavna razreda: Mill Valley, CA; Umetno proizvedeni so tudi nekateri katalizatorjina primer vanadijev V oksid V 2 O 5 in titanov III klorid TiCl 3 ter nekateri reagenti v organski kemiji, na primer litijev aluminijev hidrid LiAlH 4 in Grignardovi reagenti.

  GUIDANCE NOTE ON ESOP ISSUED BY ICAI PDF

Njihova pomembna lastnost je topnostna primer v vodi, in kristalizacija. Prva umetno proizvedena anorganska spojina je amonijev nitrit NH anorganeka NO 2ki je pomembno umetno gnojilo. Mnoge spojine bi lahko uvrstili tudi v druge razrede: Redoks reakcije so pri prehodnih elementih zelo pogoste.

V takih primerih govorimo o hipervalentnih molekulah. V drugih projektih Wikimedijina zbirka.

anorganska kemija

Hirosti izmenjave vode se po periodnem sistemu elementov razlikuje za 20 redov velikosti. V kemijo trdnega stanja spadajo tudi kovine in njihove zlitine.

Izjema so zelo pomembni dvoatomni kompleksi kovina-kovina. Chemistry of the Elements 2 izd. Mednje formalno spadajo tudi kovine iz 3. Pomembno povezavo med kemijskimi vezmi, reakcijskim mehanizmom in reaktivnostjo je dala Marcusova teorija kemijske reakcije.